AMI Export-Import d.o.o. Stevana Mokranjca br.6  21000 Novi Sad  Serbia

  • O nama
  • Cevi
  • Čelične šipke
  • Čelični limovi
  • Čelične trake
  • Titanijumski proizvodi
  • Kontakt

  tel./fax: +381 21 6323444  ,  +381 21 472 24 16   , +381 21 472 24 17   mobil : +381 60 541 5510    +381 60 0541 887 e-mail:   office@amidoo.rs 
 

 

Čelični limovi

 

Čelični limovi velikih debljina

Možemo ispuniti sve Vaše zahteve za čeličnim limovima iz našeg programa isporuke. Isporučujemo širok dijapazon čeličnih limova uz dobar kvalitet i dobre rezultate u krajnjem proizvodu sa  sertifikatom po EN 10204 / 2.1/3.1

Konstrukcioni čelični limovi po EN 10025-2,3

To su najviše korišćeni konstrukcioni limovi  sa garantovanom zavarivošću  za čelične konstrukcije,mostove , kranove,motorna vozila i sl.

Nelegirani konstrukcioni čelični limovi

MATERIJAL PO   EN 10025-2:
S235 JR+AR, JR+N, J0+AR, J0+N, J2+AR, J2+N;
S275 JR+AR, JR+N, J0+AR, J0+N, J2+AR, J2+N;
S355 JR+AR, JR+N, J0+AR, J0+N, J2+AR, J2+N, K2+AR, K2+N

Sitnozrni čelični limovi ,normalizovani valjani, normalizovani

MATERIJAL PO  EN 10025-3:
S275N, NL;
S355N, NL;
S420N, NL;
S460N, NL
Možemo isporučiti i čelične limove po EN 10025-4 i 5
Debljina limova: 5-150 mm ( zavisno od materijala i širine)
Širina limova: max 3300mm ( zavisno od materijala i debljine)
Dužina limova: max. 18,700 mm (zavisno od materijala i debljine ); Dužine do21.000 mm po zahtevu

Čelični limovi za sudove pod pritiskom

Isporučujemo čelične limove  za sudove pod pritiskom i industriju aparatura.Čelični limovi za sudove pod pritiskom se uglavnom koriste u hemijskoj i petrohemijskoj industriji .Čelični limovi za visoke temperature daju najbolje rezultate u izradi kotlova i rezervoara-sudova za visoku temperaturu.Čelični limovi za jednostavne sudove pod pritiskom po EN 10207
Limovi sa niskom zateznom čvrstoćom se koriste za jednostavne sudove pod pritiskom i skladišne rezervoare.Limovi od nelegiranog kao i od legiranog čelika  se koriste za sudove koji rade na normalnoj , kao i povišenoj temperaturi.Kotlovske limovi po EN 10028-2 se obično isporučuju u normalizovanom stanju ili u normalizovano-temperovanom stanju.Kotlovski limovi po EN 10028-3 imaju garantovanu sitnozrnu strukturu i nizak ekvivalent ugljenika.
Zato se one koriste za konstrukcije sa većim pritiscima kako  na visokim,tako i na niskim temperaturama.

Limovi od čelika za jednostavne sudove pod pritiskom po EN 10207

P235S
P265S
P275SL

Kotlovski limovi  po EN 10028-2 se obično isporučuju u normalizovanom stanju ili u normalizovanom i temperovanom stanju

P235, P265, P295, P355GH
16Mo3;18MnMo4-5; 20 MnMoNi4-5
13CrMo4-5, 10CrMo9-10
13CrMoV9-10
12CrMoV10-12

Sitnozrni čelični limovi za rezervoare i kotlove po  EN 10028-3

P275 NH, NL1, NL2
P355 NH, NL1, NL2
P460 NH, NL1, NL2

MATERIJAL PO   EN 10028-4:
12Ni14
X12Ni5
X8Ni9 +QT640

Debljina limova: 5-150 mm ( zavisno od materijala i širine)
Širina limova: max 3300mm ( zavisno od materijala i debljine)
Dužina limova: max. 18,700 mm (zavisno od materijala i debljine ); Dužine do21.000 mm po zahtevu

Poboljšani i QT limovi po EN 10083 ; EN 10084; EN 10025-6; EN 10028-6

Poboljšane i QT čelični limovi  će normalno biti termički  tretirane posle izrade od strane kupca. Tipična primena  je u izradi alata i kalupa  ( npr za izradu betonskih blokova)
MATERIJAL ZA EN 10028-6
P500 Q, P500 QH, P500 QL1, P500 QL2, P690 Q, P690 QH, P690 QL1, P690 QL2

MATERIJAL ZA  EN 10083:
C45, C45+N, C45E, C45E+N, C45E+QT, 42CrMo4

MATERIJAL ZA  EN 10084
16 MnCr5 , 20 MnCr5

MATERIJAL ZA  EN 10025-6
S460Q, S460QL, S460QL1, S500 Q, S500 QL, S500 QL1, S690Q, S690QL, S690QL1

Debljina limova: 5-150 mm ( zavisno od materijala i širine)
Širina limova: max 3300mm ( zavisno od materijala i debljine)
Dužina limova: max. 18,700 mm (zavisno od materijala i debljine ); Dužine do21.000 mm po zahtevu.

Isporučujemo takodje:
TOPLOVALJANE KONSTRUKCIONE ČELIČNE LIMOVE  ZA OPŠTU PRIMENU
( konstrukcioni čelični limovi  za komercijalnu i industrijsku gradnju)

POBOLJŠANE ČELIČNE LIMOVE SA VISOKOM ZATEZNOM ČVRSTOĆOM PO EN 10137-2

ČELIČNE LIMOVE  SA VISOKOM ZATEZNOM ČVRSTOĆOM ZA NISKE TEMPERATURE PO  DIN EN 10149

ČELIČNE LIMOVE  OTPORNE NA HABANJE (270 HB do 400 HB abraziono otporne čelične limove isporučene bez termičke obrade za zahtevne kostrukcije i mašine u rudnicima, cementarama i sl.)

MANGANSKE ČELIČNE LIMOVE
 
ČELIČNE LIMOVE PO SPECIFIKACIJI NARUČIOCA OVDE NE SPOMENUTE

 AMI Export-Import d.o.o.  Stevana Mokranjca br.6  21000 Novi Sad  Srbija   tel/fax: +381 21 632 34 44  , +381 21 472 24 16 ,  +381 21 472 24 17  
mobil : +381 60 541 5510   +381 60 0541 887

Copyright © 2006-2007 of AMI D.O.O. All rights reserved