Čelični limovi

  • Čelični limovi velikih debljina
  • Konstrukcioni čelični limovi
  • Nelegirani konstrukcioni čelični limovi
  • Sitnozrni čelični limovi ,normalizovani valjani, normalizovani
  • Čelični limovi za sudove pod pritiskom
  • Limovi od čelika za jednostavne sudove pod pritiskom
  • Kotlovski limovi
  • Sitnozrni čelični limovi za rezervoare i kotlove po EN 10028-3
  • Poboljšani i QT limovi
  • Limovi od nikl legura
Category:

Opis proizvoda

Čelični limovi velikih debljina

Možemo ispuniti sve Vaše zahteve za čeličnim limovima iz našeg programa isporuke. Isporučujemo širok dijapazon čeličnih limova uz dobar kvalitet i dobre rezultate u krajnjem proizvodu sa  sertifikatom po EN 10204 / 2.1/3.1

Konstrukcioni čelični limovi po EN 10025-2,3

To su najviše korišćeni konstrukcioni limovi  sa garantovanom zavarivošću  za čelične konstrukcije,mostove , kranove,motorna vozila i sl.

Nelegirani konstrukcioni čelični limovi

MATERIJAL PO   EN 10025-2:

S235 JR+AR, JR+N, J0+AR, J0+N, J2+AR, J2+N;

S275 JR+AR, JR+N, J0+AR, J0+N, J2+AR, J2+N;

S355 JR+AR, JR+N, J0+AR, J0+N, J2+AR, J2+N, K2+AR, K2+N

Sitnozrni čelični limovi, normalizovani valjani, normalizovani

MATERIJAL PO  EN 10025-3:

S275N, NL; S355N, NL; S420N, NL; S460N, NL

Možemo isporučiti i čelične limove po EN 10025-4 i 5

Debljina limova: 5-150 mm ( zavisno od materijala i širine)

Širina limova: max 3300mm ( zavisno od materijala i debljine)

Dužina limova: max. 18,700 mm (zavisno od materijala i debljine ); Dužine do21.000 mm po zahtevu

Čelični limovi za sudove pod pritiskom

Isporučujemo čelične limove  za sudove pod pritiskom i industriju aparatura.Čelični limovi za sudove pod pritiskom se uglavnom koriste u hemijskoj i petrohemijskoj industriji .Čelični limovi za visoke temperature daju najbolje rezultate u izradi kotlova i rezervoara-sudova za visoku temperaturu.Čelični limovi za jednostavne sudove pod pritiskom po EN 10207

Limovi sa niskom zateznom čvrstoćom se koriste za jednostavne sudove pod pritiskom i skladišne rezervoare.Limovi od nelegiranog kao i od legiranog čelika  se koriste za sudove koji rade na normalnoj , kao i povišenoj temperaturi.Kotlovske limovi po EN 10028-2 se obično isporučuju u normalizovanom stanju ili u normalizovano-temperovanom stanju.Kotlovski limovi po EN 10028-3 imaju garantovanu sitnozrnu strukturu i nizak ekvivalent ugljenika.

Zato se one koriste za konstrukcije sa većim pritiscima kako  na visokim,tako i na niskim temperaturama.

Limovi od čelika za jednostavne sudove pod pritiskom po EN 10207

P235S ; P265S; P275SL

Kotlovski limovi  po EN 10028-2 se obično isporučuju u normalizovanom stanju ili u normalizovanom i temperovanom stanju

P235, P265, P295, P355GH

16Mo3;18MnMo4-5; 20 MnMoNi4-5

13CrMo4-5, 10CrMo9-10

13CrMoV9-10

12CrMoV10-12

Sitnozrni čelični limovi za rezervoare i kotlove po  EN 10028-3

P275 NH, NL1, NL2

P355 NH, NL1, NL2

P460 NH, NL1, NL2
MATERIJAL PO   EN 10028-4:

12Ni14

X12Ni5

X8Ni9 +QT640
Debljina limova: 5-150 mm ( zavisno od materijala i širine)

Širina limova: max 3300mm ( zavisno od materijala i debljine)

Dužina limova: max. 18,700 mm (zavisno od materijala i debljine ); Dužine do 21.000 mm po zahtevu


Poboljšani i QT limovi po EN 10083 ; EN 10084; EN 10025-6; EN 10028-6

Poboljšane i QT čelični limovi  će normalno biti termički  tretirane posle izrade od strane kupca. Tipična primena  je u izradi alata i kalupa  ( npr za izradu betonskih blokova)

MATERIJAL  EN 10028-6

P500 Q, P500 QH, P500 QL1, P500 QL2, P690 Q, P690 QH, P690 QL1, P690 QL2
MATERIJAL ZA  EN 10083:

C45, C45+N, C45E, C45E+N, C45E+QT, 42CrMo4
MATERIJAL ZA  EN 10084

16 MnCr5 , 20 MnCr5
MATERIJAL ZA  EN 10025-6

S460Q, S460QL, S460QL1, S500 Q, S500 QL, S500 QL1, S690Q, S690QL, S690QL1
Debljina limova: 5-150 mm ( zavisno od materijala i širine)

Širina limova: max 3300mm ( zavisno od materijala i debljine)

Dužina limova: max. 18,700 mm (zavisno od materijala i debljine ); Dužine do 21.000 mm po zahtevu.

 

TOPLOVALJANE KONSTRUKCIONE ČELIČNE LIMOVE  ZA OPŠTU PRIMENU

(konstrukcioni čelični limovi  za komercijalnu i industrijsku gradnju)

POBOLJŠANE ČELIČNE LIMOVE SA VISOKOM ZATEZNOM ČVRSTOĆOM PO EN 10137-2

ČELIČNE LIMOVE  SA VISOKOM ZATEZNOM ČVRSTOĆOM ZA NISKE TEMPERATURE PO  DIN EN 10149

ČELIČNE LIMOVE  OTPORNE NA HABANJE (270 HB do 400 HB abraziono otporne čelične limove isporučene bez termičke obrade za zahtevne kostrukcije i mašine u rudnicima, cementarama i sl.)

MANGANSKE ČELIČNE LIMOVE (sa 12-13% mangana EN  X120Mn12)


 

LIMOVI OD SPECIJALNIH NIKL LEGURA

HASTELLOY® B-3/ DIN2.4600;  HASTELLOY® C-4/DIN2.4610;  HASTELLOY® C-22/DIN2.4602;

HASTELLOY®  C-2000/ DIN2.4698;  HASTELLOY®  C-276/ DIN2. 4886; ALLOY 59/DIN 2.4605; ALLOY 6B

Alloy 201/DIN2.4068;  Alloy 400/DIN2.4360;  Alloy 600/DIN2.4816;  Alloy 601/DIN2.4851;  Alloy 602CA/DIN2.4633;

Alloy 625/DIN2.4856;  Alloy 718/DIN 2.4668;  Alloy 800H/DIN1.4876H;  Alloy 825/DIN 2.4858

Čelične  limove ovde nepomenute  nudimo  po Vašem zahtevu