Čelični limovi
Čelični limovi
  • Čelični limovi velikih debljina
  • Konstrukcioni čelični limovi
  • Nelegirani konstrukcioni čelični limovi
  • Sitnozrni čelični limovi ,normalizovani valjani, normalizovani
  • Čelični limovi za sudove pod pritiskom
  • Limovi od čelika za jednostavne sudove pod pritiskom
  • Kotlovski limovi
  • Sitnozrni čelični limovi za rezervoare i kotlove po EN 10028-3
  • Poboljšani i QT limovi
  • Limovi od nikl legura
Прочитајте још